encens_de_feix.jpg

Encens: Perfum, remei, esperit

Poboleda

Xerrades, debats, cursos, tallers

Families

Grups

Parelles

Per a tots els públics

Singles

L’elaboració d’encens i sahumeris és un dels usos humans més antics de les plantes. Malgrat que la seva utilització va quedant cada cop més relegada a l’ús aromàtic, no sempre fou així sinó més aviat tot el contrari.

El fum de les plantes es considerava primer de tot, màgic, cosa que li donava virtuts medicinals i espirituals. Estudis recents confirmen la validesa de les pràctiques ancestrals de desintoxicació d’espais mitjançant l’ús del fum de les aromàtiques del mediterrani .

En aquest taller explicarem amb quines finalitats s’ha utilitzat l’encens al llarg de la història, des de l’antiguitat fins a les virtuts que li reconeix la ciència moderna.

Seguidament explicarem quins tipus d’encens existeixen i com s’elaboren i com utilitzar-los per la salut física, energètica i espiritual, i no només pel seu aroma.

I finalment passarem a la pràctica elaborant 3 tipus d’encens diferents, en con, granulat i de feix amb plantes autòctones i silvestres, que les persones participants es podran endur a casa.

Programa:

  • Història i usos de l’encens
  • Tipus d’encens (teoria)
  • Quins ingredients podem utilitzar i quins no

Pràctiques:

  •     Encens de feix
  •     Encens granulat
  •     Encens de con

Preu: 55€