PRIORDEI

El projecte de PRIORDEI neix amb la voluntat de ser un instrument de desenvolupament rural, i en especial de fixació de la població al territori en unes condicions favorables de benestar i perspectives de desenvolupament personal i social. Tant és així, que, en atenció a les dificultats que l’orografia del terme de Margalef afegeix a la producció de l’oliva, PRIORDEI, en l’acord a mig termini que ha subscrit amb la Cooperativa Agrària de Margalef, remunera el kilo d’aquesta primera matèria a un preu sensiblement superior al preu actual de mercat.

Margalef és una població de 130 habitants del Priorat que fins a la implantació d’aquesta indústria s’enfrontava a un futur incert pel que fa a la sostenibilitat econòmica i desenvolupament de la comunitat. A la implantació de PRIORDEI al municipi, cal afegir un increment del turisme de muntanya, especialment escaladors que hi acudeixen atrets per les òptimes condicions que tota la zona ofereix per a la pràctica del seu esport. De fet aquella zona del priorat es considera una de les millors del món per a l’entrenament i la pràctica de determinades especialitats dins l’escalada.

Les administracions —Ajuntament, Generalitat, Diputació i Consell Comarcal— en col·laboració amb PRIORDEI i les cooperatives impulsores, així com altres iniciatives locals de caràcter privat, impulsaran, aprofitant aquest compromís de PRIORDEI amb el desenvolupament econòmic i social del Priorat, un Pla de Desenvolupament Rural que comptarà, a més amb una forta implicació de tota la població i que segurament serà un model a considerar i també el focus d’una dinàmica que s'estendrà pel Priorat.

Contacte

C/ Afores, S/N
43371 Margalef
Espanya

973941848