Associació cultural "La Clavellinera"

Des de l'any 1988, la nostra associació desenvolupa  activitats de recerca, difusió i dinamització en l'àmbit de la cultura popular i tradicional , posant especial atenció a la de la comarca del Priorat, entenent que tot això inclou elements patrimonials i pràctiques vives, és dir memòria del passat i del present.

Els àmbits en els que treballem primordialment són la música i la dansa, dons el grup el van formar inicialment musics i balladors dedicats de forma amateur i profesional 

El grup organitza tallers i cursos dins de la comarca,  amb temàtica referent aquest àmbits des del any 1989 que són referents a nivell de tot el país. 

La Clavellinera, també ha portat i porta a terme  la seva tasca de divulgació i pedagogia  dins i fora de la comarca en escoles, instituts, escoles de música i conservatoris, així com en grups de dansa i cursos de formació per docents, en cicles de dinamització, divulgació i recuperació d'arreu del país, així com a l'Aragó, Castella, Euskadi, Occitània i França.

*Pulicacions: CD Lo Priorat la Balla -1992

*Premis : Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la millor acció de dinamització sociocultural de l'any 1992