e9ad6066-8c8e-4b21-97b3-b6c47d00fac9.jpg

Visita honorífica de dos argentins per descendència del Pradell de la Teixeta

Pradell de la Teixeta

Xerrades, debats, cursos, tallers

Per a tots els públics

Jornada Immemorial

de Jorge Hugo Bertran Vall Esparafita  (*06 d'abril de 1935 +17-05-2017) de nacionalitat argentina i espanyola. Descendent del Pradell de la Teixeta. Tenia l'afició de dur a terme el seu arbre genealògic entre altres temes culturals i socials.

Molt conegut en Facebook pel Priorat, amb moltes amistats i en les xarxes socials. Un home que estimava al Priorat  

https://www.facebook.com/bertranvall

 

Diumenge dia 24 de juliol de 2022, 

Visita del poble per part de Marcela Edith Bertran i el seu espòs Carlos, dos argentins

 

El seu treball genealògic va ser publicat a la revista núm. 04 de "La Portadora" del Centres d'estudis del Priorat. Té un gran valor històric i cultural.

A Tarragona també recordarem a l'avi de Marcela, Emili Bertran, un ilustre tarraconense a Buenos Aires, fundador del Instituto Argentino de Artes Gráficas.

1.- Arribada a quarts d' 11 hores davant l'església, recepció per part de l'alcaldessa na Lourdes Aluja.

2.- Visita de l'Ajuntament, sala de plens.

3.- Després a missa a les 11,30 hores, una pregària per a Jorge i la seva família.

4.- Tot seguit ens sumarem a les activitats de la festa major. A les 13 hores amb la xaranga BANDSONATS.

Anirem concretant.

Més info:

Centre estudis del Priorat (CeP)

https://centreestudisdelpriorat.blogspot.com/2022/07/39-el-pradell-de-la-teixeta-visita.html

A Tarragona ciutat és farà la recepció a l'Ajuntament per la conselleria de Nova Ciutadania Na Paula Varas, el dimarts dia 26 de juliol, a les 9 del matí.