Valors, hàbits i competències del cant coral

Els Guiamets

Música i dansa

Per a tots els públics

Valors hàbits i competències de cant coral...i, com participar-hi!