Contacta'ns

AgendaPriorat

Tota l’activitat cultural que es cou a la comarca

SoM Cabacés en fotografies i en projectes

SoM Cabacés SoM PriOraT

Diumenge 25 d'octubre de 2020 a les 12 hores al museu municipal

Ara pots visitar l'exposició del museu municipal i tenim obert el Cafè, a més pots opinar sobre el nou Fòrum DReTS del Priorat, que haurà estat presentat el passat dia 23 de setembre al President del Consell Comarcal del Priorat, en aquesta ocasió dels Drets de la Natura, comencem per la protecció de les abelles de la nostra comarca impulsada per en Pere Pallejà.

Més info  what's  619 79 39 69. Ferran. Per a participar millor cita prèvia i/o comunicació telemàtica preparatòria.
Seguirem les instruccions oficials preventives del moment

https://www.facebook.com/josepmaria.ferrantorrent/

Més info DReTS PriOreM PrioRaT 

https://www.agendapriorat.cat/users/f%C3%B2rum-drets-priorem-priorat-2020-22

Activitats Cooppel de cooperació entre iguals, solidàries  i gratuïtes

Perfil del públic: