Contacta'ns

AgendaPriorat

Tota l’activitat cultural que es cou a la comarca

Reunió del Fòrum Drets Humans i de la Natura del Priorat.-

Confiança i fermesa en l'apropament a les persones

El Priorat, Les CN.

"La Casa Nostra, la Comarca Nostra"    "SoM PriOraT"

Comarca estimada, espiritual, comunitat cuidadora, d'aprenentatges, de transició ecològica, saludable, de descans, d'esport i de diversió, amb futur d'oci sà i d'ocupació.

Nova reunió telemàtica sobre  "Salut i Natura" del Fòrum Drets Humans i de la Natura del Priorat que serà el proper primer dimecres de cada mes, en el mes de desembre serà el dia 9 de desembre a les 20,30 hores, causada per la fallida d'internet del passat dimecres:

1.- Presentació de les persones assistents

2.- Presentació del Fòrum i de les iniciatives.-

https://www.agendapriorat.cat/users/f%C3%B2rum-drets-humans-i-de-la-natura-del-priorat

- Presència en les Xarxes Socials.- Priorat Som Oberts al Món. Informació sobre el Fòrum Drets Humans i de la Natura de Priorat-Catalunya-Andorra. Priorat- Espanya-Hispanoamèrica. Priorat. Catalunya-Europa

- Informació sobre el Fòrum Drets Humans i de la Natura del Priorat.

         La justificació de la visió panoràmica de comarca, com a comunitat comarcal.

         Una qüestió de confiança entre responsables i la ciutadania local

           Proposta de consolidar la comunicació digital pels pobles del Priorat a partir de missatges als Ajuntaments a la fi de fer  pregons digitals i en veu alta.

            Després tindrem contactes amb entitats diverses.

a.- Valors.- Priorat comarca amb identitat de salut, natura, història, descans i diversió (sense molestar a ningú).

Respectuosa amb les persones i amb la natura.  La persona, la seva actitud, confiança, necessitats, interessos i caapcitats. 

b.- Tasques: Informar, apropar-se per via digital i internet, facilitar la difusió, contactar, escoltar, mostrar, acollir i acompanyar.

c.- Objectius: Informar, escoltar, proposar i convidar, actuar i valorar.

Confiança i facilitats en l'apropament a les persones.

                         EMPODERAR A LA CIUTADANIA LLIURE I RESPONSABLE

 

c.- Esborrany sobre les tres àrees del Fòrum:

- Drets Humans i de la Convivència. Priorat comarca, de salut, oci, diversió i descans. Comunitat d'aprenentatge.

- Drets per la Igualtat de les Persones. Els suports a les persones. 

- Drets de la Natura. Transició ecològica comunitària. La fauna i la flora positiva. Els animals domèstics. Les plantes i els remeis naturals

Informacions diverses:

- Informació sobre contactes amb entitats i persones: la Carinyena, persones electes, suports externs, etc.

- Informació sobre projectes solidaris:

-  Estratègia +Just

-  El Programa Cooppel en el suport a les Famílies del Priorat.

https://ponentcooppel.blogspot.com/2020/12/programa-cooppel-dajuda-i-de-suport.html

 

3.- L'àrea dels Drets de la Natura:

- La protecció de les abelles (REDICAT).

Ajut 2019 https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/ayudas-proteger-tarea-abejas

- Espais i Herbes pels municipis.

-  Xerrades sobre Salut, Herbes i Remeis Naturals.

Teunió telemática oberta i gratuïta. 

Ja es passarà una invitació MEET 10 minuts abans per a fer proves i garantir la comunicació.

Per participar cal enviar un missatge a info@cooppel.org a la fi de rebre la invitació per MEET deu minuts abans. Duració previsible una hora.

Perfil del públic: