29-10-2012_urv.jpg

Presentem "Justícia i Pau" al Priorat" JiPxPriorat

Cabacés

Xerrades, debats, cursos, tallers

Per a tots els públics

Canviem de dia degut a la nostra sortida de "PriOreM PrioRaT" a Falset i Bellmunt del Priorat.

Estan avisats tots els contactes .

Cerquem persones interessades.-

Diumenge dia 23 de febrer a les 13 hores al Cafè de Cabacés.-

Promovem Josep Maria Ferran i equip, àrea de pastoral social.

És president de Vida Creixent  de Tarragona, responsable al Priorat (Bisbats de Tortosa i  de Tarragona) i donarem raó de Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia de cara a la lectura i la reflexió de temes d'actualitat.

+ Info: Vida Creixent. https://www.vidacreixent.org/

Cristianisme i Justícia. https://www.cristianismeijusticia.net/

Farem un Col·loqui Cooppel 02X02x20: Presentació col·loqui general amb 2 minuts per taula, amb un mínim de dos persones per taula i un màxim de 20 taules

Simplement donar a conèixer i plantejar la iniciativa de posar en marxa "Justícia i Pau" al Priorat.-

Estem estudiant i tenint contactes per posar en marxa la iniciativa de Justícia i Pau al Priorat:


Previsibles objectius de Justícia i Pau al Priorat.-
1.- Donar a conèixer de totes les iniciatives de Justícia i Pau de Barcelona https://www.justiciaipau.org/ i a les diòcesis de Tortosa i de Tarragona, ja que la comarca del Priorat és de les dues diòcesis.

Tarragona. https://www.tarragona.cat/cooperacio/entitats/justicia-i-pau-tarragona,  http://www.xcd.cat/justicia-i-pau-tarragona/

La Selva del Camp i Albiol. http://www.justiciaipau.org/es/56-seus/la-selva-del-camp

2.- Col·laborar en la sensibilització de campanyes solidàries i de la Caritat de totes les parròquies de la comarca.
3.- Organitzar taules rodones de Drets Humans  sobre problemes, conflictes, etc  oberts al diàleg i a la negociació amb les parts sobre temes de la comarca: Aigua del Siurana, Pagesia, la Dona, discriminacions associatives, etc. sobre Drets Humans i de Justícia i Pau. Quatre taules rodones:

1.- Taula Rodona sobre l'Equitat de Gènere i en contra de tota classe violència a favor de l'atenció en l'escolta activa i en l'ajuda a totes les persones.

2.- Taula per l'Ecologia, la Sostenibilitat i el Paisatge natural, ecològic, geològic , agricola i social de la comarca.

3.- Taula Cooppel a favor de l'Èxit Escolar per a totes les edats i sobre tot a pares/mares amb menors d'edat.

4.- Taula promotora de les arts, de la música i el cant per la Cultura de la Pau de les persones, local i de la comarca.

4.- Contactar amb la ciutadania a nivell personal, com parelles o en petits grups per a compartir amb l'escolta activa i la dialèctica de la conversa apostòlica i la lectura catequètica de l'Evangeli i el treball per la Justícia i la Pau en la comarca.

5.- Col·laborar amb altres associacions com el Centre d'Estudis del Priorat, Plataforma associació PRIOR(it)AT a favor del Paisatge (UNESCO), Ceradai del Priorat, Vida Creixent del Priorat, C@LC del Priorat (Pastoral d'Apropament al Proïsme) etc. entre altres persones, entitats i recursos de la comarca i locals.-