Contacta'ns

AgendaPriorat

Tota l’activitat cultural que es cou a la comarca

Les ciutats i els somnis (Roma i Paris, anys 50)

HORARI D'HIVERN

horari de visites al desembre, gener i febrer: només visites concertades 

(977 561416)

arxiumoratoaragones@gmail.com

arxiumoratoaragones.blogspot.com

morato-aragones.blogspot.com

@moratoaragonesarxiu

Perfil del públic: 
Exposició obra de Morató Aragonés
Visita comentada expo Les ciutats i els somnis