cartell_tertulia_oberta_falset_2016_hr2.jpg

LA CANDIDATURA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

falset
Falset

Xerrades, debats, cursos, tallers

Taula rodona entre professionals de la comunicació, de la comarca i de fora, però amb viculació i atenció a la nostra realitat.

Persones que treballen en els diferents suports mediàtics: premsa escrita, ràdio, televisió i mitjans digitals.

Com els mitjans trnasmeten la informació relacionada amb el projecte de candidatura?

Com creuen que cal difondre i vehicular projectes d'aquest abast i complexitat?

I moltes altres qüestions que esperem que, entre la tertúlia entre els convidats, i les aportacions del públic assistent puguem debatre.

Tothom hi és convidat, i per acabar, vermut per a tothom!