iii_gimcana_2022.jpg

III GIMCANA FOTOGRÀFICA

Cornudella de Montsant

Activitats de natura, senderisme i esport

Per a tots els públics

TEMA ÚNIC: PORTES DE CORNUDELLA DE MONTSANT

Un repte visual per a grans i petits

Repte visual de participació lliure que consisteix a fotografiar alguna de les portes del poble de Cornudella de Montsant, ja sigui de forma realista o en mode creatiu, amb la imatge de la porta completa o d’una part.  

Bases de participació

1- No és necessària la inscripció prèvia.

2-Els participants poden presentar el seu treball en color o en B/N.

3-Cada participant enviarà només UNA foto a concurs, acompanyada de la localització de la porta objecte del treball (carrer i número) per tal que pugui ser comprovada.

Tres franges d’edat

- Infantil: de 9 a 12 anys          - Júnior: de 13 a 17 anys          - Sénior: a partir de 18 anys

Procediment, qualitat d’imatge i termini de presentació

Els participants podran demanar les bases a l’Ajuntament de Cornudella, al correu de l’Arxiu Morató Aragonès (arxiumoratoaragones@gmail.com) o baixar-los directament des del facebook (@moratoaragonesarxiu) o el codi QR inclòs al cartell.

El termini de recepció de les fotografies comença el 5 de desembre i acaba l’ 11 de desembre de 2022 a les 24 h.

Les fotos es presentaran només en format digital al correu arxiumoratoaragones@gmail.com juntament amb el nom complet de l’autor (i pseudònim si s’escau), edat i les dades de contacte. Els menors ho hauran de fer a través dels seus pares o tutors legals.

Les fotos poden anar signades en un dels extrems. La qualitat mínima de cada imatge serà d’1 MB per tal de poder incloure-la en el recull d’exposició.

Exposició pública i reconeixements

Els drets d’imatge queden en propietat dels seus autors i només cediran a l’organització el dret de comunicació pública no lucrativa a efectes de difusió de les activitats relacionades amb la present convocatòria.

L’organització realitzarà una exposició virtual amb totes les fotografies presentades i els noms o pseudònims dels seus autors en lloc visible. L’organització es reserva la possibilitat de realitzar una exposició física a la seu de l’Arxiu Morató Aragonès.

L’organització lliurarà premis sorpresa als autors de les obres més destacades en cada franja d’edat.

Normes de participació, protecció de dades i acceptació de bases

La Gimcana Fotogràfica és una activitat lliure i oberta. Els organitzadors es comprometen a recollir els treballs que s’hagin enviat dins el termini establert i a tractar-los d’acord amb les presents Bases.

Els participants ho fan a títol personal i es fan auto-responsables tant de la seva seguretat com de respectar i tenir la cura deguda de l’entorn que trepitgin i del que gaudeixin durant l’activitat a l’aire lliure. La responsabilitat dels menors d’edat recau en els seus tutors legals. L’organització no respondrà en cap cas de les possibles negligències o accidents sobrevinguts en el decurs de la realització de les fotografies.

Les dades dels participants només es conservaran fins a la conclusió del cicle d’exposicions de la present convocatòria i únicament s’utilitzaran per a la pertinent comunicació interna amb els participants. Acabat el cicle, seran esborrades de tots els fitxers.

La participació en aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació de les presents Bases.

Organitza: Arxiu Morató Aragonès / Ajuntament de Cornudella de Montsant

arxiumoratoaragones@gmail.com / 977 56 14 16