cartell_pinango1000.jpg

Experimentació Sonora Amb Mitjans Electrònics

La Morera de Montsant

Xerrades, debats, cursos, tallers

Experimentació Sonora Amb Mitjans Electrònics,
curs impartit per Javier Piñango.

Programa:
1. Introducció: presentació i aproximació històrica i crítica a la pròpia definició (i indefinició) d'art sonor i música(ques) experimental(s).
2. Síntesi analògica: i.r.real, projecte electrònic de Javier Piñango centrat en la tensió i la narrativitat sonora.
3. Producció i difusió de músiques experimentals.

+informació:
http://addend.comissariat.cat/?page_id=1734