ANELLAMENT CIENTÍFIC

Anellament científic

18 de març
Matí
10 €
PN Montsant
Cabacés

Contacte

Associació Taxus

Sessió matinal d'anellament científic d'ocells.
L'anellament esdevé una pràctica científica d'interès per al coneixement de la biologia i l'estat de la conservació de l'avifauna i ens dóna una informació essencial sobre les rutes migratòries, les taxes de supervivència, l'èxit reproductor, etc.
Les dades que recollirem durant la jornada són un magnífic indicador de la qualitat dels ecosistemes i ens serveixen d'avís sobre l'estat del nostre entorn.