cert_lit_prog_ma_a_16_ok.jpg

25è Concurs literari de poesia i narrativa

Falset

Lletres

Per a tots els públics

El Centre d'Estudis Falsetans i l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset organitzen el 25è Concurs Literari de Poesia i Narrativa

BASES

Les obres presentades en aquest concurs hauran de ser inèdites, escrites en català i no haver estat premiades en cap altre concurs públic.

Els originals es presentaran mecanografiats a doble espai i a una sola cara, en fulls de paper blanc (Din A4) per triplicat, sense signar i sota un lema.

El poemari (premi Salvador Estrem) ha de tenir 100 versos com a mínim i 200 versos com a màxim.

L’obra en prosa (premi Amadeu Pi) ha de tenir 5 fulls com a mínim i 10 fulls com a màxim.

L’obra Infantil de prosa o poesia (premi Priorat) -pels alumnes de Cicle Superior de Primària i 1er Cicle d’ESO- ha de tenir en prosa 1 full com a mínim i 5 fulls com a màxim i en poesia 14 versos com a mínim i 50 versos com a màxim.

L’obra Juvenil de prosa o poesia (premi Montsant) -pels alumnes de 2on. Cicle d’ESO i Batxillerat- ha de tenir en prosa 2 fulls com a mínim i 5 fulls com a màxim i en poesia 14 versos com a mínim i 50 versos com a màxim.

Juntament amb el treball presentat s’acompanyarà un sobre tancat a l’exterior del qual figurarà el lema de l’autor i el premi al qual aspira. A l’interior de l’esmentat sobre hi figuraran les dades personals de l’autor (nom, cognoms, data de naixement, telèfon, adreça postal i electrònica) i fotocòpia del DNI.

Les obres INFANTILS i JUVENILS es poden lliurar al centre educatiu on el concursant fa els seus estudis i aquest les presentarà al certamen o bé les pot fer arribar l’autor directament.

Les obres s’han de presentar abans del dia 1 de juliol de 2016 a les oficines de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset (c/ de Baix, 41 • 43730 FALSET).

El jurat estarà constituït per:

 

            - Laia Noguera i Clofent - filòloga, escriptora i editora

            - Baltasar Casanova i Giner - escriptor

            - Frederic Cortés i Cortés - diplomat en Ciències de l’Educació i escriptor

 

Els guardonats hauran de recollir el premi personalment, sempre que una força major no ho impedeixi. En cas contrari es considerarà que es renuncia al premi.

El veredicte del jurat es farà públic el dia 4 de setembre de 2016, a l’acte on es repartiran els corresponents premis.

El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi que no tingui la qualitat suficient així com també de concedir accèssits.

Els autors de les obres premiades autoritzen a editar-les per part de les entitas organitzadores del certamen sempre amb la signatura del seu autor/a.

No es retornaran els originals presentats a aquest concurs.

La presentació de les obres comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i de les decisions del jurat que no s’hi expliciten.

PREMI POESIA

“Salvador Estrem i Fa”

al millor poemari de tema lliure.

(Per majors de 18 anys). Dotat amb 800 €.

 

PREMI NARRATIVA

“Amadeu Pi i Secall”

a la millor narració de tema lliure.

(Per majors de 18 anys). Dotat amb 500 €.

 

PREMI INFANTIL P/N

“Priorat”

a la millor narració / poemari de tema lliure.

(Adreçats exclusivament als alumnes de tots els centres

educatius de la comarca del Priorat).

Dotat amb material escolar per uns 200 €.

 

PREMI JUVENIL P/N

“Montsant”

a la millor narració / poemari de tema lliure.

(Adreçats exclusivament als alumnes de tots els centres

educatius de la comarca del Priorat).

Dotat amb material escolar per uns 200 €.