Contacta'ns

AgendaPriorat

Tota l’activitat cultural que es cou a la comarca

Qui som?

L’agenda del Priorat, com el seu nom indica, té vocació de recollir i mostrar els actes de caire cultural que tenen lloc a la comarca del Priorat al llarg de l’any.

Volem ser l’aparador de  tota l’activitat que es cou a la comarca i, especialment, fer visible la cultura pròpia del Priorat, que mira de tirar endavant un model integral que té el nostre paisatge cultural com a eix vertebrador. Una comarca que manté ben viu un model agrícola, que sap harmonitzar la tradició agrària de la Mediterrània i la innovació i la creativitat amb projecció de futur. És per això que el Priorat ja disposa d’avui dia d’una Carta del paisatge i treballa intensament per obtenir el reconeixement de la Unesco, com a Patrimoni mundial. Entre els nostres objectius, lògicament, hi ha fer d’aparador de totes aquestes inquietuds.

L’agenda del Priorat és una iniciativa empresa inicialment pel Consell Comarcal del Priorat, però són els impulsors culturals de la comarca aquells que l’actualizen i la doten de continguts. Cada impulsor cultural (que prèviament s’ha de donar d’alta al web) es fa responsable dels continguts que publica.

L’objectiu és que aquesta agenda tingui vida pròpia a partir dels interessos i inquietdus dels municipis, les entitats i els ciutadans de la comarca, que han de ser el veritable motor de la pàgina. La vocació de L’agenda del Priorat és de servei als ciutadans i al territori del Priorat.

Aquest web parteix de la base que és “impulsor cultural” qualsevol persona, entitat, institució o societat (amb o sense ànim de lucre) que organitza i promou activitats a la comarca que siguin d’interès cultural (entès “cultural” en un sentit ampli, antropològic).

És a dir, aquesta agenda, s’aferra a la definició de cultura com: un Tot complexe que inclou el coneixement, les creences, l’art, el dret, els costums i tots aquells hàbits i capacitats adquirits per les persones com a part d’una societat.

Dit d’una altra manera, el Consell Comarcal del Priorat posa a disposició dels impulsors culturals aquesta plataforma però no s’erigeix en jutge ni entra a discutir què és i què no és cultura en majúscula. Aquí hi cap tothom, i també aquelles persones que, a títol individual, siguin o no siguin professionals de la cultura, tenen inquietuds culturals que miren de tirar endavant en els seus respectius pobles.

Tot i això, el Consell Comarcal del Priorat es reserva la funció d’administració i coordinació mínima que requereix el dia a dia d’aquesta agenda, amb la idea fonamental d’evitar abusos o mals usos i per garantir que la filosofia bàsica d’utilitat i servei públic que fa nèixer el web no es vegi desvirtuada.

Des d’aquesta perspectiva, L’agenda del Priorat fixa uns criteris molt bàsics de participació i selecció, tot destacant en el dia a dia del seu calendari:
1/ Els actes culturals sense ànim de lucre, ja siguin gratuïts o de pagament.
2/ Els actes no permanents, és a dir, aquells actes que se celebren puntualment i no cada dia de l’any o amb una periodicitat curta.

Això no significa que els actes de caire permanent o amb ànim de lucre no tinguin cabuda a L’agenda del Priorat:
-En el cas dels actes permanents, es crea un apartat específic on recollir-los i fer-los visibles.
-En el cas dels actes o activitats organitzades amb ànim de lucre, L’agenda del Priorat valorarà que l’interès cultural estigui degudament justificat i que no hi hagi tan sols un interès comercial. Des d’aquesta perspectiva, un dels aspectes que es tindran en en compte, per exemple, serà que els actes estiguin organitzats conjuntament amb societats o entitats sense ànim de lucre. De la mateixa manera, es recorda a totes les empreses que ja tenen a la seva disposició el web de turisme del Consell Comarcal del Priorat, i on determinades activitats de caire comercial (i on la vocació cultural sigui nul·la) encaixen plenament.