Contacta'ns

AgendaPriorat

Tota l’activitat cultural que es cou a la comarca

Convocat el Vè certamen d'articles i informes sobre estudis històrics i socials del Priorat 2021

Portada LA PORTADORA 2020

Es convoca el Vè certamen d' articles i informes sobre estudis socials i històrics del Priorat 2021:

- Per a la difusió entre la ciutadania, escoles, instituts, entitats i associacions del Priorat com de fora de la comarca per a donar-la a conèixer.

Convoca: Centre d'estudis del Priorat  (CeP).
Convocatòria en difusió digital i presencial microsocial.

Pautes per a presentar els treballs:
- Escriu a info@cooppel.org o what's 619 79 49 69. Pots demanar la informació que creguis oportuna i rebràs les  orientacions per a la presentació escrita en DOC i PDF.

- Els treballs s'hauran de presentar abans del dia 04-04-2021 a les 12 de la nit a info@cooppel.org 

-  El Centre d'Estudis del Priorat (CeP), amb el seu Consell Assessor de la URV i el Consell de Redacció proposarà per a la seva difusió dins de la comarca com del àmbit de la Coordinadora dels Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC):
          - La revista LA PORTADORA del Priorat.
          - O bé en format digital entre les persones associades

També organitzarem en quan sigui possible actes de presentació local en format conferència, xerrada col·loqui, taula rodona... en els pobles del Priorat o en centres o espais de fora de la comarca per a donar-la a conèixer i compartir la temàtica.
La temàtica són estudis locals, motius d'interès cultural amb risc d'oblit, continguts relacionats en cooperació solidària del Priorat, així també amb objectius a favor de la comarca del Priorat, Patrimoni comarcal, a favor de construir la Pau en la Ment de les Persones (UNESCO) i a favor dels ODS 2030 de les Nacions Unides.

 

Perfil del públic: